2019’DA OKUDUĞUM KİTAPLAR

       2018 yılında tam tamına 50 kitap okumuş ve bunların listesini sizlerle paylaşmıştım. Bu yıl okuduklarımın sayısı 43’te kaldı. Bunların 30’u yerli, 13’ü yabancı. Toplam sayfa sayısı 9.033. Kitapların ortalama kalınlığı 210 sayfa. Baskı tarihi belli olan 36 kitabın 22’si son üç yılda basılmış. 43 kitabın 11’i roman, 7’si tarih, 6’sı şiir, 5’i anı, Kalan 14 kitabın türleri dağınık.

       43 kitabın 13’ü bana imzalı olarak verilenlerden oluşuyor.

       Kitapları okuduğum tarih sırasına göre aşağıda yazıyorum. Hem kendime, hem okurlarıma hesap veriyorum. Bu liste belki kimi okurlarda  bazı kitapları okuma hevesi uyandırır umudundayım. Sizin de yıl içinde okuduğunuz kitapların listesini paylaşmanızı öneririm. Gördüğünüz gibi hiçbir sakıncası yok…  

1.      BÜYÜK OĞUL EFSANESİ (Tonguç’un Romanı), Öner Yağcı, roman, Ankara, 2018, Bilgi Yayınevi, 544 safra, imzalı.

2.      ROMAN GİBİ, Sabiha Sertel, anı, İstanbul, 2015, Cem Yayınları, 358 sayfa.

3.      BİTKİLERİN BİLDİKLERİ (Dünyaya Bitkilerin Gözünden Bakmak), Daniel Chamovitz, Çeviren Gürol Koca, İstanbul, 2018, Metis Bilim, 159 sayfa.

4.      BOZKIRDAKİ ÇEKİRDEK, Kemal Tahir, roman, İstanbul, 1967, Remzi Kitabevi, 420 sayfa.

5.      FİRARDAKİ ÇOCUKLUK, Gülseren Delibaş, çocuk romanı, İstanbul, 2018, Ekinoks Yayınları, 79 sayfa, imzalı.

6.      İBRAHİM PEYGAMBER, Muazzez İlmiye Çığ, dinler tarihi, İstanbul, 1997, Kaynak Yayınları, 183 sayfa.

7.      TARİH NASIL YAZILAR (Tarih Yazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji), bilim, Editör Prof. Dr. Ahmet Şimşek, Ankara, 2018, Türk Tarih Kurumu Yayını, 378 sayfa.

8.      HAYAT SEN HİÇ OLMAYACAK BİR ŞEYSİN, Atnan Başkesen, şiir, İstanbul, 2018, Tutem Yayınları, 79 sayfa.

9.      DOKTOR REŞİT GALİP “ÖLÜNÜR DÖNÜLMEZ”, Prof. Dr. Naki Salmanpakoğlu, biyografi, Düşün Dergisi Sayı 144 (Eylül-Aralık 2018) eki, 86 sayfa, imzalı.

10.  RİSALETÜN NUSHİYYE VE DİVAN-I YUNUS EMRE KARAMAN NÜSHASI, Yusuf Yıldırım, inceleme, İstanbul, 2017, Duru Bulgur, 305 sayfa + tıpkıbasım, toplam 732 sayfa.

11.  BEYCELİ TÜRKÜLERİ, Ayhan Sarıhan, Halkbilgisi, Ankara, 2019, Öğretmen Dünyası yayını, 126 sayfa, imzalı.

12.  BEYCELİ ÖYKÜLERİ, Ayhan Sarıhan, halkbilgisi, Ankara, 2109, Öğretmen Dünyası yayını, 208 sayfa, imzalı.

13.  İNDİM SEYRAN ETTİM ACEMİSTAN’I, Ayhan Sarıhan, gezi, Ankara, 2019, Öğretmen Dünyası yayını, 280 sayfa, imzalı.

14.  KUMA YAZILAN HARFLER, Bilge Öngöre, şiir, Ankara, 2019, Kanguru Yayınları, 64 sayfa, imzalı.

15.  MÜTAREKE VE MİLLİ MÜCADELE BASINI (Direniş ve Teslimiyetin Sözcüleri ve Mahşerin 100 Atlısı), tarih, Uygur Kocabaşoğlu, Aysun Aykan, İstanbul, 2019, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, 707 sayfa.

16.  YENİ HIZLA KÖYE DOĞRU, S. Edip Balkır, eğitim, İstanbul 1939, Ülkü Basımevi, 136 sayfa.

17.  ÇANAKKALE’DEN BAĞDAT’A (Esaretten Kurtuluş Savaşı’na Cephede Sekiz Yıl  Sekiz Ay 1914-1923), Hüseyin Fehmi Genişol, (Hazırlayan Mustafa Yeni),  anı, İstanbul, 2014, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 388 sayfa.

18.  İLK MECLİS’İN VEKİLLERİ (Milli Mücadele Döneminde Seçimler), Ahmet Demirel, tarih, İstanbul, 2010, İletişim Yayınları, 272 sayfa.

19.  SEHER, Selahattin Demirtaş, öykü, 11. Basım, Ankara, 2017, Dipnot Yayınları, 141 sayfa.

20.  DEVRAN, Selahattin Demirtaş, öykü, 2. Baskı, İstanbul, 2019, İletişim Yayınları, 138 sayfa.

21.  TANZİMAT DEVRİNDE OSMANLI MAHALLİ İDARELERİ (1840-1880), İlber Ortaylı, Gözden geçirilmiş 3. Baskı, Ankara, 2018, Türk Tar4ih Kurumu Yayınları, 273 sayfa.

22.  DERSİM VE MADIMAK SÖYLEŞİLERİ,  Mesut Özcan, röportaj, İstanbul, 2016, Doğan Kitap, 199 sayfa.

23.  KATHERİNA BLUM’UN ÇİĞNENEN ONURU, Henrich Böll, roman, 8. Baskı, İstanbul, 2016, Can Yayınları, 131 sayfa.

24.  SAVAŞ YILLARINDAN ANILAR, Fikret Babuş, anı, İstanbul, 2013, Ozan Yayıncılık, 200 sayfa.

25.  PORTEKİZ DÖRTLÜKLERİ, İbrahim Eroğlu, şiir, İstanbul, 2019, Özlüyorum Kitaplığı, 64 sayfa, imzalı.

26.  GÖZLERİ YAĞMUR YURDUMUN, Arzu K. Ayçiçek, İstanbul, 2017, Artshop Yayınları, 100 sayfa, imzalı.

27.  BİR SAVAŞIN TASVİRİ, Franz Kafka, Türkçesi Kâmuran Şipal, 3. Baskı, İstanbul, 1983, Can Yayınları, 290 sayfa.

28.  GÖKYÜZÜNE KAFA TUTAN SAĞANAK, Yusuf İpekli, şiir, Ankara, 2016, kendi yayını, 132 sayfa, imzalı.

29.  İLK KIVILCIM, Şenol Katkat, araştırma, 2. Baskı, Samsun, 2017, kendi yayını, 456 sayfa.

30.  ÇOBAN MEKTUPLARI, Hasan Güleryüz, deneme, 2. Basım, Ankara, 2011, Yayınları, 88 sayfa.

31.  THE CALL OF THE WİLD, (Stage: 3) Jack London, roman, retold by İlknur Altun Şatıroğlu, Ankara, Kapadokya ELT (yıl yok), 80 sayfa.

32.  SHORT STORİES (stage 4), Edited by Saharon Hurst, retold by İlknur Altun Şatıroğlu, Ankara, Kapadokya Kitap, basım yılı yok, 80 sayfa.

33.  WUTHERİNG HEİGHTS, (stage: 5), Emil Bronte, retold by İlknur Altun Şatıroğlu, roman, Ankara, yayın yılı yok, Kapadokya kitap, 95 sayfa.

34.  ASKER İNÖNÜ, Alev Coşkun, biyografi, 3. Basım, İstanbul, 2019, Kırmızı Kedi Yayınları, 611 sayfa, imzalı.

35.  HUCKLE BERRY FİNN, (Stage 3) Mark Twain, retold by İlknur Altun Şatıroğlu, Ankara HTC Ofset basım yılı yok, Kapadokya Yayınları 48 sayfa.

36.  UNCLE TOM CABİN, (Stage 3), Harriet Beecher Stove, retold by İlknur Altun Şatıroğlu, Ankara, basım yılı yok. Kapadokya Kitap, 80 sayfa.

37.  BÜYÜKELÇİ MONGENTHAU’NUN ÖYKÜSÜ, Henry Morgenthau, anı, Çev. Attila Tuygan, 2. Baskı, İstanbul, 2017, Belge yayınları, 326 sayfa.

38.  TREASUR İSLAND, (Stage 4) Robert Lous Stevenson, roman, retold by İlknur Altun Şatıroğlu, Ankara, babım yılı yok, Kapadokya Kitap, 80 sayfa.

39.  ÖĞRETMENİM MÜFETTİŞ GELDİ, Âlim Başaran, anı, Ankara, 2017, Öğretmen Dünyası Yayını, 472 sayfa. İmzalı.

40.  JANE EYRE (Stage 4) Charlotte Bronte, roman, retold by İlknur Altun Şatıroğlu, Ankara, basım yılı yık, Kapadokya Kitap, 96 sayfa.

41.  OLİVER TWİST (Stage 4), Retold by İlknur Altun Şatıroğlu, Ankara, basıldığı yıl yok, 80 sayfa.

42.  İLK DEVLETLERİN DERİN TARİHİ-TAHILA KARŞI, James C. Scott, tarih, Çev.Akın Emre Pilgir, İstanbul, 2018, Koç Üniversitesi Yayınları, 272 sayfa.

43.  ANADOLU’NUN MÜZİK TARİHİ NEOLOTİK ÇAĞDAN BİZANS’A, Meral Sayın, tarih, Ankara, 2019, kendi yayını, 254 sayfa, imzalı.  (30 Aralık 2019)

zekisarihan.com

Leave a Reply