Biraz da ezber bozalım-6 ORMANLARIMIZ AZALIYOR MU?

Biraz da ezber bozalım-6

ORMANLARIMIZ AZALIYOR MU?

Zeki Sarıhan

 

 

Ormanlar yurdumuzun en değerli servetlerindendir.  Onlar topraklarımızın ve insanlarımızın akciğerleridir. Havayı temizlerler, yağmur çekerler, selleri önlerler. Ağaçlarımızı yakacak olarak kullanıp ısınırız, onlardan mobilya yapılır. Ormanlar, yaban hayatı için de yurt görevi görür.

Bu nedenle ormanlarımızı gözümüz gibi korumak zorundayız. Bir orman yangını duyduğumuzda ağaçlarla birlikte içimiz de yanar.

Fakat acaba ülkemizde orman alanları azalıyor mu, artıyor mu?

Ormanlarımızın azaldığı gibi bir ön yargı var.

Oysa Türkiye’de orman alanları artıyor.

1960’lı yıllara kadar, ormanlarımız son hızla tahrip oluyordu. Bir taraftan keçiler fidanları kurutuyor, öte yandan yakacak odun sağlamak amacıyla baltalar ağaçlara inip kalkıyordu.  Orman alanları hızla tarıma açılıyordu. O dönemde evin odununu sağlamakla görevli olanlardan biri olduğum için bunu gayet iyi bilirim. Her yıl ormanlar köyden biraz daha uzaklaşıyordu. “Sakın kesme yaş ağaca balta vuran el onmaz” diye başlayan şiiri, orman girişlerine asmak istediğim olurdu. Kadınlar ocak başında yemek pişirmek için odun beklerken sanki bir yararı olacakmış gibi…

Karadeniz bölgesinden örnek verecek olursam, 1970’li yıllardan sonra gübre kullanımı nedeniyle fındık bahçeleri adeta kudurdu. Köylü artık odun ihtiyacının çoğunu fındık bahçelerinden yaşlı ve fazla dalları keserek karşılar oldu. Mutfakta tüp gaz kullanımı yaygınlaştığından beri de yemek pişirmede ocaklar, dolayısı ile odun kullanılmıyor. Karadeniz bölgesinde keçi besleyenler de çok sınırlıdır.

Bu nedenle Karadeniz bölgesinde orman katliamı duralı yıllar oldu.

Ülkenin diğer yerlerinde durum nasıldır? Birkaç yıl önce konunun uzmanı bir konuşmacı, hükümetin orman politikasını eleştiren bir konferans veriyordu. Sıra soru-yanıt bölümüne gelince burada ele aldığım konuyu kendisine yönelttim:

“Orman varlığımız azalıyor mu, artıyor mu?”

Dinleyiciler, böyle bir soru sormama hayret ettiler. Çünkü hepsi, ormanlık alanların küçülmekte olduğu gibi bir önyargı taşıyorlardı. Neyse ki, sayın konuşmacı, biraz da istemeyerek gerçeği teslim etmek zorunda kaldı. Ormanlık alanlarımız artıyordu. Bunun nedenlerini de sıraladı. Ormanları tahrip eden keçi varlığı çok azalmıştı, yakacakta odunun yerini kömür ve doğal gaz almaktaydı, yanan orman alanlarına yeniden ağaç dikliyordu. Çoğu “Hatıra Ormanı” adını taşıyan ağaçlandırma faaliyeti de az çok hesaba katılmalıydı.

Orman Genel Müdürlüğü internette bilgiler veriyor: 1973 yılında yapılan envanter çalışmasına göre Türkiye’de ormanlar, 20.2 milyar hektar iken, 1997’de bu miktar 20.8 milyar hektara çıkmış. 2012’de yapılan son envantere göre ise miktar 22.7 milyar hektar olmuş. Son 40 yılda, ormanlık alanlarda 1.5 milyon hektarlık bir artış gerçekleşmiş.

Daha çok ormanımız olsun. Yurdumuz yeşillensin. Ağaçlarımızdan kuş sesleri eksik olmasın. Ormanlarımızın çoğalmasıyla daha zengin ve daha mutlu oluruz ama ormanlarımızın azalmakta olduğu gibi bir ezberimiz olmasın.

Çünkü bu gerçek değil.

Muhalefet yapacağız diye yanlış ve yalan bilgiye sarılmak iktidar kapılarını açmaz. (26 Ekim 2017)

Diğer yazılar için: zekisarihan.com

Leave a Reply