KARAGÖZ’ÜN PADİŞAH’A İSYANI

Siyasi İslamcıların padişahlık sevgisi yeniden nüksedeli beri tartışmalar sürüyor. Cumhuriyet gibi meşruluğunu milletten alan bir rejim varken, bazı insanların padişahlık rejimini savunmaların nedeni tamamen sınıfsaldır. Cumhuriyet tarihsel gelişim içinde burjuvazinin, yani kapitalist üretim biçiminin yönetim biçimi iken, sosyalistlerin de bunu devralıp bir halk iktidarı haline getrmiş veya getirmeye çalışıyor iken, bizdeki siyasi İslamcıların Padişahlığı tercih…

KÖYÜME GELİNCE

Köyüme gelince kendimi büyümüş hissediyorum. Büyümüş olmam yaşla, boyla ilgili değil. Rahatlıyorum, ferahlıyorum. İnsan kendini evinde nasıl hissederse öyle. Yabancı bir ülkeye gidince kendimi bir karınca kadar küçük, önemsiz, kimsenin ilgilenmediği bir kişi sayarım. Dillerini bilmem, gelenekleri bana yabancıdır. Oralarda yaşanmış bir anım yoktur. Ülkemin sınırlarında girer girmez kendimi biraz büyümüş sayarım. Ne de olsa…

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM ÖLDÜ!

İnsan hayatında derin izler bırakan öğretmenler vardır. Kâzım Genç, pek çok öğrencisi üzerinde derin etkiler bırakan öğretmenlerdendir. 18 Eylül günü sosyal medyaya düşen bir not, onun emekliliğini yaşadığı Samsun’da hayata gözlerini yumduğunu haber verdi. O bizim köyün öğretmeniydi. 8 yıl o zamanki adı Miri olan Beyceli köyünde çalıştı. Kendisinden bir yıl önce vekil öğretmen olarak…

VAHDETTİN HAİN DEĞİL MİDİR?

Hükümet, Son Osmanlı Padişahı Vahdettin’e sahip çıkarak davayı kaybetmiştir. Hükümet bunu niçin yapıyor? Bu anlayışla ülkenin bağımsızlığı korunabilir mi? İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’de İzmir’de yapılan görkemli kutlama törenlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sözleri, iktidar çevrelerini ayağa kaldırdı. Soyer Atatürk’ün Büyük Nutkunun girişinde de yer alan yalnız kendi tahtını düşünen Osmanlı sarayının…

Tek parti döneminin yarattığı sonuçlar

1927 yılında Türkiye’nin idari haritası (Yıllar sonra, 1939’da, Hatay Devleti, Türkiye’ye katıldı) / Fotoğraf: Wikipedia “Tek parti dönemine güzelleme” başlıklı geçen yazımda 1925-1950 dönemindeki siyasi rejimin bazı özelliklerini özetlemeye çalışmıştım. Konuyu irdelemeye devam ettiğim bu yazıda o rejimin sebep olduğu sonuçlar üzerinde duracağım. Tek parti iktidarının sınıfsal özelliği Tek parti yönetimi düpedüz bir burjuva iktidarıdır. Bazılarının…

ZAFER HAFTASI DÜŞÜNCELERİ: SEBİLÜRREŞATÇILAR BAŞIMIZDA

26 Ağustos’ta Türkiye çeşitli kutlamalar yapılan Zafer Haftası’na girdi.İlk Kutlama Hükümet tarafından 1071 Malazgirt Meydan Savaşı’nın yıldönümü nedeniyle Ahlat ilçesinde yapıldı. Erdoğan dinî ifadelerle güçlenddirmeye çalıştığı konuşmasında yakında girişilecek yeni fetihlerin de müjdesini veriyordu… Malazgirt Zaferi’nin anlamı, Anadolu’yu İslamlaştırması idi. “Türkleştirmesi” de dense aynı kapıya çıkardı. Çünkü Türkler yüz yıl kadar önce İslamiyet’i kabul etmişlerdi.…

O DOSYADA NELER VAR?

Kişi, aile, köy veya kasaba tarihleri, ülkenin genel tarihinin bir parçasıdır. Hayatımın çeşitli evrelerine ilişkin anılarımı biraz da bu nedenle yazıyorum. Seksenine merdiven dayamış ömrümü gözden geçirdiğimde “Ya bende bir gariplik var, ya da devlette” diyorum. Değilse bu devlet neden bunca yıl beni izlesin? İlk başlarda bunun tam farkında değildim. Hakkımda yapılan işlemleri tekil bazı…

TEK PARTİ DÖNEMiNE GÜZELLEME

Aydınlarımızın bir kısmı için 1923-1950 yıllarını kapsayan Tek Parti Dönemi, kaybolmuş bir cennettir. Bu dönemin siyasetlerine ve uygulamalarına geri dönmeyi ciddi ciddi savunmaktadırlar. Bir ırmakta iki kez yıkanmak mümkün olmadığı gibi, halkçı bir aydının bu dönemin yeniden yaşanmasını savunması düşünülemez. Tek Parti dönemine derin bir hayranlık duyan bu okumuşlara göre, Cumhuriyet, Osmanlı’dan sıfır noktasında bir…

EŞİTLİKÇİ KÖYLÜ AYDIN: ABDULLAH ÖZKUCUR

Öğretmen Dünyasını çıkarmaya başladığımız ilk yıllardı. Kardeşim Ayhan çok ilgnç bir kitap okuduğunu anlattı ve kitabı bizde de okuma isteği uyandırdı. Bu kitap, Abdullah Özkucur’un Özyürek Yayınlarından çıkmış olan “ÖĞRETMEN OLACAĞIM” kitabıydı. 1983’te basılmıştı. Kitap çocukların bile okuyayabileceği arı, duru bir dille yazılmıştı. Abdullah Özkucur adını o zaman duyduk. Kitaptan getirterek Öğretmen Dünyasında gelen gidene…

KADINLAR NEDEN DERLİ TOPLU GİYİNİR?

Bu yazıya başlık olarak önce “Kadınlar Neden Derli Toplı Giyinmeli?” başlığını koymak isterken, onların zaten derli toplu giiyinmekte olduklarını hatırladım.Gerçekten de dünyanın her ülkesinde, her dinden ve kültürden kadınların ezici çoğunluğu giyimlerine dikkat ederler. Duvar çizimleri ve kabartmalardan anlaşıldığına göre din, kültür ve iklim şartlarınndaan etkilenmekle birlikte İlkçağ’dan daha gerilere giden tarihlerden beri bu böyledir.…