SİZ GİDİN, BİZ DÜZELTİRİZ!

Zeki Sarıhan “Seçim sandıklarının önünde kuyruğa dizilir gasp edilen mazbatalarımızı yeniden alırız. Siz gidin beyzadem. Biz burada sizin için de mücadele ederiz. Savcılar ve yargıçlarla cebelleşir, gerekirse demir parmaklıkların arkasında gün sayarız. Miting yaparız. Yazar, çizer, koşturur, tivit atar, ülkemizi sizin için de yaşanılır bir ülke haline getiririz. O zaman dönersiniz!” * “Türkiye artık yaşanamaz…

KARGAYA BOKUN İLAÇ DEMİŞLER…

Zeki Sarıhan Parlamenter sistemin ortadan kaldırıldığı, hak ve özgürlüklerin ayaklar altıma alındığı, kazanılan seçimlerin keyfi bir biçimde iptal edildiği bir dönem yaşıyoruz. 23 Haziran’da tekrar edilecek İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri,  yönünü Ortaçağ’a dönmüş bir iktidardan kurtuluşun başlangıcı olacak. Muhalefetin bu sonucu elde etmek için bütün güçleriyle seferber olduğu, sandık başına gitmeleri için seçmenlere yalvardığı, nerdeyse…

ÖĞRETTİN Mİ?

Zeki Sarıhan Sevgili meslektaşım, Öğretim yılı göz açıp kapayıncaya kadar bitti. Sevgili öğrencilerinin ellerine karnelerini verip evlerine gönderdin. Dinlenmeye hakkın olduğu halde onlardan ayrılırken içinde bir yangı hissettiğine eminim. Öğretmenliği diğer mesleklerden ayıran da işte bu duygudur. Bir sınıfın veya bir dersin sorumluluğunu üstlenmiştin. Bir ders yılı küçüklerin minik ellerinden tutarak çizgi çekmeyi, harfleri yazmayı…

YURTTAŞLIK BİLİNCİ KABARIYOR

Zeki Sarıhan Vatan dediğimiz büyük evimizin on yedi yıllık efendisi, ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin hakkında işlem yapılamıyor.  Ancak ona karşı çıkan herkes, sözlerini ne kadar ölçüp tartarak da söylese polislerden, savcılardan, yargıçlardan yakasını kurtaramıyor.  Çünkü bütün güç odakları Efendi’nin emrindedir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyen yasalar değil, Efendi belirliyor. O herhangi bir…

AKP’NİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ

Zeki Sarıhan Siyasi partilerin iktidara gelmeleri gibi iktidardan düşmelerinin de toplumsal nedenleri vardır. Adalet ve Kalkınma Partisi, bundan 17 yıl önce tek başına iktidara geldi. İslamcı Erbakan’ın koalisyonlarla veya tek başına iktidarda bulunması, Türkiye’de eksenin kayacağı kaygıları uyandırdı.  Türkiye Batılı müttefiklerinden ayrılacak, İslam ülkeleriyle ortak Pazar kuracak, laikliğin yerini bir İslam devleti alacaktı. Bu partiye…

KÂZIM KARABEKİR HAKLI ÇIKTI

Zeki Sarıhan 17 Nisan 1940 günü TBMM’nde Köy Enstitüleri Yasası görüşülürken çok az mebus söz almıştır. Tek Parti döneminin Meclis hayatını bilmeyenler, enstitülere karşı olan mebusların o gün Meclise gelmediğini ileri sürüyorlar. Oysa o dönemde Meclis’e devamsızlık yaygındır. Bunun nedeni de Meclise gelen her tasarının zaten kanunlaştığını gören mebusların devam etmekte bir yarar görmemiş olmalarıdır.…

Kurtuluş Savaşı Yazıları-11: KURTULUŞ SAVAŞINDA DİN OLGUSU

Zeki Sarıhan İnsanları vatanlarını savunmaya iten güdü ile bir köylünün tarlasını, bir esnafın dükkânını, bir sanayicinin fabrikasını savunmaya yönlendiren güdü aynıdır. Kendisine hayat veren, geçimini sağladığı kaynakları elde tutmak için insanlar, vahşi doğada da görüldüğü gibi canlarını bile ortaya koyarlar.   Yabancı bir gücün, kaynaklara el koyması, milleti yönetmeye kalkması, istilacılarla işbirliği halindeki bir avuç işbirlikçi…

Kurtuluş Savaşı Yazıları-10: KURTULUŞ SAVAŞINDA KÜRTLER

KURTULUŞ SAVAŞINDA KÜRTLER Zeki Sarıhan Birinci Dünya Savaşında Ermeniler ülkeden çıkarılıp Rumlar seyrekleştirilince, Arapların yaşadıkları topraklar da elden gidince Türklerle Kürtler baş başa kaldılar.  Misakı Milli, kurulacak yeni vatanın sınırlarını Türklerle Kürtlerin yaşadığı topraklar olarak ilan etti. Kürtlerin yaşadığı toprakların Irak bölümü İngilizlerin, Suriye bölümü ise Fransızların işgali altındaydı. Osmanlılar, bu bölgeden vazgeçmediklerini göstermek için…

Kurtuluş Savaşı Yazıları-9: KIRLARDAN ŞEHİRLERE

Zeki Sarıhan Kurtuluş Savaşı ülkenin birçok yerinde başladığı halde, neden Erzurum-Sivas-Ankara hattındaki başkaldırma sonuç vermiştir? Kurtuluş Savaşı, neden İstanbul, İzmir gibi kıyı ketlerini değil de Ankara’yı merkez edinmiştir? Bunun nedeni 20. Yüzyılda verilen millî Kurtuluş Savaşlarının ortak yasalarından biriyle ilgilidir. Kurtuluş Savaşları kırlardan şehirlerin zaptı rotasını izler. Bu ilke Çin, Vietnam, Küba, Cezayir gibi bütün…

Kurtuluş Savaşı Yazıları-8: BU ÜLKENİN GENÇLERİ NEREDE?

Zeki Sarıhan Bir mahallede, önüne geçilmesi gereken bir kötülük olur da kimse harekete geçmezse gözler gençlere çevrilir. Bu mahallenin gençleri nerede? diye sorarlar. Çünkü gençlik, kanlarının kaynadığı bir çağın adıdır. Gençler henüz mal, mülk, çoluk çocuk sorumluluğu almadıkları için büyüklerinden bağımsız hareket edebilirler. Gençler heyecanlıdır. Acı bir savaş yenilgisinden çıkılıp ordular terhis edildiğinde, herkes evine…